Samernas nationaldag 2025Samernas nationaldag infaller: Torsdag 6 Februari

Visa listan med alla temadagar

Samernas nationaldagSamernas nationaldag är en viktig högtid som firas för att hylla och uppmärksamma den samiska kulturen, historien och identiteten. Denna dag, som infaller den 6 februari varje år, är en tid för samer och icke-samer att komma samman för att fira och hedra samernas unika kulturarv och bidrag till samhället.

Ursprunget till Samernas nationaldag går tillbaka till 1917, när den första samiska kongressen hölls i Trondheim, Norge. Denna kongress markerade en viktig milstolpe i samernas kamp för sina rättigheter och erkännande som en unik och ursprunglig folkgrupp.

Samernas nationaldag är en dag att hedra minnet av de samiska förfäderna och att reflektera över deras kamp och motståndskraft genom historien. Det är också en dag att fira samernas kulturella arv och traditioner, inklusive deras språk, musik, konst, hantverk och sätt att leva i harmoni med naturen.

Samerna är ett ursprungsfolk som traditionellt har bott i de arktiska och subarktiska regionerna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Deras livsstil har varit nära kopplad till naturen och de har en djup respekt för den och dess resurser. Samerna är kända för sin renskötsel, men de har också en rik kulturell tradition som inkluderar sång, jojk, och konst.

Samernas nationaldag är en dag att lyfta fram och uppmärksamma den samiska kulturen och dess betydelse för det nordiska samhället. Det är en dag att erkänna samernas rättigheter och att arbeta för att främja deras välbefinnande och självbestämmande.

Så oavsett om du är samisk eller inte, är Samernas nationaldag en dag att lära och fira den rika och mångfacetterade kulturen hos det samiska folket. Det är en dag att stå i solidaritet med samerna och att arbeta för en mer inkluderande och rättvis framtid för alla människor.


Vanliga sökningar efter denna sida är:
När är Samernas nationaldag? | Vilket datum är Samernas nationaldag? | Datum Samernas nationaldag? | Samernas nationaldag datum?