Pandemidagen 2025Pandemidagen infaller: Fredag 31 Januari

Visa listan med alla temadagar

PandemidagenPandemidagen är en årlig dag tillägnad att reflektera över och lära av de utmaningar och erfarenheter som världen har genomgått under pandemins tider. Denna dag, som firas den 31 januari varje år, är en tid för att hedra minnet av de som har förlorat sina liv till pandemin, hylla hjältarna inom sjukvården och samhället, och reflektera över lärdomarna vi har dragit från denna globala kris.

Ursprunget till Pandemidagen går tillbaka till den 11 mars 2020, då Världshälsoorganisationen (WHO) officiellt klassificerade utbrottet av COVID-19 som en pandemi. Sedan dess har världen kämpat mot den snabba spridningen av viruset och de fruktansvärda konsekvenserna det har haft på människors liv, hälsa och ekonomi.

Pandemidagen är en dag för att hedra minnet av de som har förlorat sina liv till viruset och för att erkänna det heroiska arbetet som utförts av sjukvårdspersonal, förstrespondenter, forskare, och andra som har stått i första ledet i kampen mot pandemin. Det är en dag att reflektera över de svårigheter och prövningar som vi har genomgått som samhälle, och att erkänna vår uthållighet och styrka i mötet med denna utmaning.

Men Pandemidagen är också en dag att lära av de lärdomar som vi har dragit från pandemin och att reflektera över hur vi kan bygga en mer motståndskraftig och inkluderande värld för framtiden. Det är en dag att se tillbaka på de misstag som har gjorts och att arbeta tillsammans för att förbättra vår beredskap och våra förmågor att hantera liknande kriser i framtiden.

Så oavsett om du firar Pandemidagen med en tyst stund för att hedra offren, med en gest av tacksamhet för hjältarna inom sjukvården, eller med en förnyad känsla av hopp och gemenskap inför framtiden, så är det en dag att komma ihåg och att lära av de erfarenheter som vi har genomgått under denna extraordinära tid.


Vanliga sökningar efter denna sida är:
När är Pandemidagen? | Vilket datum är Pandemidagen? | Datum Pandemidagen? | Pandemidagen datum?