Internationella astmadagen 2025Internationella astmadagen infaller: Tisdag 6 Maj *
* Dag som byter datum beroende på år

Visa listan med alla temadagar

Internationella astmadagenInternationella astmadagen firas årligen den första tisdagen i maj för att öka medvetenheten om astma och förbättra astmahanteringen över hela världen.

Astma är en kronisk lungsjukdom som påverkar miljontals människor över hela världen och kan ha betydande konsekvenser för deras livskvalitet om den inte hanteras ordentligt.

På Internationella astmadagen genomförs olika aktiviteter för att utbilda människor om astma, sprida information om förebyggande åtgärder och behandlingsmetoder, och att erbjuda stöd till dem som lever med sjukdomen.

Det är en dag för att stödja forskning och innovation för att förbättra astmahantering och minska dess globala börda.

Genom att öka medvetenheten om astma och främja en hälsosam livsstil kan vi arbeta mot att förbättra livet för personer med astma över hela världen.


Vanliga sökningar efter denna sida är:
När är Internationella astmadagen? | Vilket datum är Internationella astmadagen? | Datum Internationella astmadagen? | Internationella astmadagen datum?