Hiroshimadagen 2024Hiroshimadagen infaller: Tisdag 6 Augusti

Visa listan med alla temadagar

HiroshimadagenHiroshimadagen är en årlig observans för att hedra minnet av de offer som föll under atombombningen av staden Hiroshima den 6 augusti 1945.

Denna dag är en tid för eftertanke och fredsskapande, där människor runt om i världen samlas för att hedra minnet av de som förlorade sina liv och för att sträva efter en värld utan kärnvapen.

På Hiroshimadagen hålls olika ceremonier, minnesstunder och fredsmanifestationer för att uppmärksamma tragedin och för att framhäva vikten av fred, försoning och internationellt samarbete.

Det är också en dag då man reflekterar över de förödande konsekvenserna av krig och våld och arbetar för att främja fred och förståelse mellan människor och nationer.


Vanliga sökningar efter denna sida är:
När är Hiroshimadagen? | Vilket datum är Hiroshimadagen? | Datum Hiroshimadagen? | Hiroshimadagen datum?